FAQ - MAGNESY STAŁE

Co to jest biegun magnetyczny magnesu?

Biegun magnetyczny magnesu jest miejscem. w którym występuje największe natężenie pola magnetycznego, a linie tego pola rozchodzą się początkowo prostopadle do powierzchni bieguna, zakrzywiają się i wracają do przeciwległej powierzchni, która jest drugim biegunem. O biegunach geograficznych mówi się używając określeń „północny” i „południowy” natomiast o biegunach fizycznych magnesu najlepiej mówić używając określeń literowych dla nazw biegunów, czyli po prostu biegun „N” i biegun „S”.

W jakiej temperaturze działają magnesy?

Zakres działania magnesów ze względu na temperaturę otoczenia jest różny dla różnych typów. Wszystkie magnesy dość dobrze znoszą niskie temperatury, ferrytowe czy samarowo-kobaltowe mogą pracować w temperaturze – 60 °C, a neodymowe nawet -130 °C. Górna granica zakresu pracy jest bardziej istotna i tak dla magnesów neodymowych w zależności od konkretnego materiału neodymowego wynosi od około 80 oC do nawet 200 °C. Dla ferrytowych i samarowo-kobaltowych to 250 °C, a w przypadku magnesów alnico aż 550 °C.

Kiedy magnesy się przyciągają a kiedy odpychają?

Magnesy zbliżone do siebie tymi samymi biegunami odpychają się, natomiast różnymi będą się przyciągać. N i N będą się odpychać, S i S będą się odpychać, N i S będą się przyciągać.

Czy któryś biegun magnetyczny magnesu stałego jest silniejszy?

Nie, obydwa bieguny N i S są jednakowo silne.

Czym się różni magnes od uchwytu magnetycznego?

W praktyce uchwyt magnetyczny jest częściowo lub całkowicie obudowanym magnesem i posiada dodatkowo np. jakieś ułatwienia związane z montażem, przykładowo gwint wykonany w żelaznej obudowie, co jest istotne ponieważ w kruchym magnesie nie da się wykonać gwintu. Dodatkowo zastosowana obudowa chroni magnes przed pęknięciami. Uchwyty magnetyczne mogą tez posiadać rączkę, ucho, itp. Uchwyt magnetyczny jest przede wszystkim obwodem magnetycznym wykonanym z materiału twardego magnetycznie (magnes) i materiału miękkiego magnetycznie (stal niskowęglowa zawierająca dużo żelaza), z którego jest wykonana obudowa lub tzw. nabiegunniki. Uchwyty magnetyczne mają dużo większy udźwig od samych magnesów. Ich wadą jest dużo mniejszy zasięg działania a także to, że linie sił pola magnetycznego w uchwycie magnetycznym zazwyczaj zamykają się bardzo płasko i w związku z tym w dalszej odległości od powierzchni uchwytu magnetycznego indukcja magnetyczna ma niską wartość.

Czy jak złączę dwa takie same magnesy to będą dwa razy silniejsze?

Będą silniejsze ale nie dwa razy tylko mniej, natomiast dwa złożone magnesy będą oddziaływały tak samo jak jeden większy o takich gabarytach, szczelina pomiędzy nimi związana np. z powłoką galwaniczną jest całkowicie do pominięcia w większości zastosowań. Jeżeli wysokość takiego magnesu zrówna się ze średnicą to będziemy mieli optymalnie wykonany magnes. Jeżeli wysokość magnesu będzie przekraczała jego średnicę to nie zaobserwujemy już istotnego wzrostu indukcji magnetycznej na powierzchni magnesu, wzrost będzie bardzo niewielki.

Czy magnes można szlifować, obrabiać?

Przede wszystkim wszelkie prace związane z obróbką mechaniczną magnesów wykonuje się zanim magnesy zostaną namagnesowane. W przeciwnym wypadku wszystkie powstałe po obróbce drobinki, opiłki (każda cząstka będzie malutkim magnesem) zanieczyszczą nie tylko magnes ale i urządzenia, którymi dokonywano obróbki, doprowadzając nierzadko do uszkodzenia maszyny. Magnesy stałe zazwyczaj są wykonane z materiałów twardych i niezwykle kruchych. Ich obróbka mechaniczna jest dość powolna i pracochłonna. Magnesy mogą być szlifowane, cięte, wiercone. Do obróbki magnesów ferrytowych używa się tarcz i narzędzi diamentowych razem z intensywnym chłodzeniem wodnym. Magnesy neodymowe wycina się za pomocą elektrodrążarek drutowych.

Jaką powłokę ma magnes?

Magnesy ferrytowe inaczej nazywane magnesami ceramicznymi nigdy nie są pokrywane żadną powłoką ponieważ nie korodują. Magnesy alnico mające w swoim składzie, jak wskazuje nazwa magnesu, Al – aluminium, Ni- nikiel, Co -kobalt również nie są niczym powlekane. Niektóre typy materiałów magnetycznych samarowo-kobaltowych zawierają małe domieszki żelaza ale mimo to zasadniczo nie zabezpiecza się antykorozyjnie tych magnesów. Oczywiście jeżeli magnesy zostaną poddane działaniu wody z chlorkiem czy solą to nawet aluminium będzie nosić ślady korozji wżerowej. Dlatego np. magnesy SmCo skrajnie rzadko są zabezpieczane jakąś dodatkową powłoką. Magnesy neodymowe jako jedyne muszą być obligatoryjnie zabezpieczone galwanicznie przed korozją. Typowo magnesy NdFeB, które oferujemy posiadają warstwę nikiel, plus miedź, plus nikiel.

Czy magnes ma zawsze dwa bieguny?

Magnes ma zawsze minimum dwa bieguny, czyli minimum jedną parę biegunów magnetycznych. Współcześnie wykonuje się magnesy, które są magnesowane wielobiegunowo, czyli mają wiele par biegunów. Zwykła, elastyczna folia magnetyczna przeczepiona do lodówki jest namagnesowana wielobiegunowo, dzięki temu, pomimo, że jest bardzo cienka, bardzo dobrze trzyma się powierzchni lodówki, ale proszę spróbować podłożyć pod nią kilka kartek papieru, okaże się, że będzie się przyciągać do lodówki bardzo słabo albo już nawet w ogóle. Wielobiegunowo magnesuje się również magnesy, które będą się obracały i w połączeniu z jakimś czujnikiem będzie to pomocne w zliczaniu obrotów. Taki magnes może w tym przypadku mieć np. cztery bieguny na swoim obwodzie (N, S, N, S) albo przykładowo 12 biegunów, czyli 6 par (N, S, N, S, N, S, N, S, N, S, N, S). Najczęściej magnesowane są wielobiegunowo magnesy izotropowe, czyli takie, które były formowane bez udziału pola magnetycznego, ale można też namagnesować wielobiegunowo magnesy anizotropowe ale już tylko zgodnie z kierunkiem magnesowania wyznaczonym wcześniej podczas formowania magnesów w silnym polu magnetycznym, a nie zgodnie z zupełnie dowolnie wyznaczonym kierunkiem, jak jest to możliwe w przypadku magnesów izotropowych. Co do zasady każdy magnes musi posiadać parzystą liczbę biegunów.

Jak zidentyfikować bieguny magnesu?

Istnieje kilka sposobów identyfikacji biegunów magnesu, najprostszym jest użycie kompasu. Trzeba tylko uważać, żeby nie zbliżyć za bardzo igły kompasu do magnesu, bo możemy zniszczyć kompas, tzn. zamienić bieguny na igle miejscami, no i ważne jest żeby wiedzieć, że strzałka kompasu wskazująca północ wskazuje w rzeczywistości fizyczny biegun magnesu „S”. Można też skorzystać z jakiejś aplikacji na smartfon, można użyć teslametru, który oprócz wartości indukcji, określi też, który to biegun. No i wreszcie można postąpić wygodnie i praktycznie i nabyć Wykrywacz biegunów magnetycznych dostępny u nas w dziale Przyrządy pomiarowe.

Ile magnes ma Gaussów?

Wartość indukcji magnetycznej podawana jest w różnych jednostkach w zależności do układu. W układzie CGS jest to 1 Gauss [Gs], natomiast w układzie Si jest to 1 tesla [T]. Jedna tesla równa jest 10000 gaussów. Wartości tych parametrów zależą oczywiście od magnesów i dla każdego rodzaju są inne. Wartość indukcji magnetycznej mierzy się zwyczajowo w geometrycznym środku powierzchni bieguna magnetycznego (na środku magnesu a nie przy jego krawędzi) i zazwyczaj ta wartość jest odpowiedzią na pytanie: „Ile ten magnes ma gaussów?”.

Jak zmierzyć magnes?

Mierząc magnes można skupić się na wartościach parametrów materiałowych lub na pomiarze użytkowych własności magnesu. W tym drugim przypadku określa się biegunowość magnesu np. za pomocą kompasu, mierzy się indukcję magnetyczną na powierzchni magnesu za pomocą teslametru lub też określa się udźwig wykonując pomiar z wykorzystaniem dynamometru. Obszerniejsze informacje na temat pomiarów znajdziecie Państwo na naszym blogu.

Czemu magnes przyciąga żelazo?

W uproszczeniu można powiedzieć, że magnes jest zbudowany z tzw. domen magnetycznych, czyli obszarów, które są namagnesowane i akurat w przypadku magnesu mają ustalony kierunek biegunów magnetycznych. Ferromagnetyki, w tym żelazo, również posiadają w swojej strukturze domeny magnetyczne ale kierunek biegunów magnetycznych dla tych domen jest przypadkowy. Budowa atomowa ferromagnetyków pozwala na to, żeby pod wpływem źródła zewnętrznego pola magnetycznego, jakim jest magnes, zorientować poszczególne domeny w żelazie zgodnie z kierunkiem zewnętrznego pola. W ten sposób ferromagnetyk czyli żelazo zachowuje się jak materiał magnetycznie miękki i przyciągany jest przez magnes.

Kiedy magnes i zwojnica się przyciągają?

Zwojnica najczęściej wykonana jest z materiału dobrze przewodzącego prąd elektryczny, najczęściej jest to miedź. Jak wiemy miedź jest diamagnetykiem więc nie jest przyciągana przez magnes. Dopiero gdy przez zwojnicę przepuścimy prąd zaczyna ona wytwarzać pole magnetyczne które będzie już oddziaływało z magnesem.

Jakich materiałów mogę użyć do ekranowania pola magnetycznego?

Nie istnieją materiały, które mogą stanowić barierę dla pola magnetycznego, które mogą ekranować pole magnetyczne, a przynajmniej w wysokich temperaturach, w których my ludzie normalnie funkcjonujemy. Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed polem magnetycznym, to jedyne co możemy zrobić to pozwolić temu polu, żeby nasyciło jakąś wystarczająco grubą żelazną blachę.

Co znaczy diametralnie magnesowany?

Magnesowanie diametralne odnosi się do magnesów o profilu okrągłym np. walcy i pierścieni i oznacza, że zostały one namagnesowane wzdłuż ich średnicy. Bieguny „N” i „S” nie znajdują się wtedy na przeciwległych płaskich powierzchniach. Połowa zakrzywionej powierzchni walcowej jest biegunem „N” i przeciwległa zakrzywiona powierzchnia stanowi biegun „S”.

Czy istnieją magnesy jednobiegunowe?

Magnesy jednobiegunowe nie istnieją. Wynika to z prawa Gaussa dla pola magnetycznego, ponieważ linie sił pola magnetycznego magnesu stałego zawsze zamykają się, są krzywymi zamkniętymi (lub zamykają się w nieskończoności), i jeżeli źródło pola magnetycznego otoczymy dowolną powierzchnią, to okaże się, że będzie tyle samo linii sił pola wchodzących do źródła pola i wychodzących ze źródła pola magnetycznego. Nie będzie miało znaczenia czy powierzchnią otoczyliśmy cały magnes czy, uwaga, właśnie tylko jeden biegun. Wartość strumienia magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię zamkniętą w każdym przypadku wyniesie 0.


Zresztą, proszę spróbować przełamać magnes na pół, powstaną wtedy dwa niezależne magnesy, każdy zarówno z biegunem „N” jak i biegunem „S”.

Jaka jest różnica między magnesami anizotropowymi a izotropowymi?

Magnesy anizotropowe są formowane w obecności pola magnetycznego. Formowane czyli np. prasowane, odlewane, kalandrowane itd.. Pole magnetyczne ukierunkowuje formowany materiał wzdłuż linii sił tego pola magnetycznego, może to dotyczyć proszku, wodnego szlamu ferrytowego, roztopionych metali, które będą stygły w polu magnetycznym, itd.. Często po operacji formowania kolejną operacją jest spiekanie w bardzo wysokiej temperaturze, wtedy przekonujemy się, że każdy materiał ma swoją tzw. temperaturę Curie, powyżej której zupełnie się rozmagnesowuje. Później taki magnes będzie można namagnesować ale tylko w tym kierunku, w którym został zorientowany magnetycznie we wcześniejszym procesie, tylko wzdłuż osi magnetycznej. Jedyne co można zrobić z takim magnesem to zamienić miejscami bieguny, tam gdzie wcześniej był N będzie S i analogicznie tam gdzie był S będzie N. Dzięki takiemu formowaniu magnesy anizotropowe są bardzo silne. Przy formowaniu magnesów izotropowych nie stosuje się zewnętrznego pola magnetycznego. Magnesowane są tylko raz, na końcu całego procesu produkcyjnego. W związku z tym takie magnesy są słabsze od anizotropowych ale wykazują ciekawą cechę. A mianowicie można je namagnesować w dowolnym, wymyślonym przez nas kierunku, łatwo jest także namagnesować je wielobiegunowo.

Czy mogę sam zwiększyć siłę magnesu?

Magnesy, które sprzedajemy są namagnesowane do nasycenia i nie da się ich już bardziej namagnesować. Może się zdarzyć, że nabędziecie Państwo gdzieś magnesy stałe nie namagnesowane do nasycenia, bo np. producent spieszył się i podczas magnesowania pakował do cewki zbyt dużą ilość magnesów i część z nich znalazła się poza obszarem efektywnego magnesowania (obszar, w którym można namagnesować magnesy do nasycenia znajduje się zazwyczaj wewnątrz cewki w jej centralnej części, a nie w całej przestrzeni wewnątrz cewki) samodzielnie w domu nie da się takich magnesów namagnesować. Trzeba to zrobić w cewce, w urządzeniu o nazwie magneśnica, wytwarzającym bardzo duże stałe pole magnetyczne. Inną kwestią jest fakt, że można do każdego magnesu dołożyć inny magnes, „na przyciąganie” i wtedy w praktyce będą działały jak większy magnes czyli będą miały większą siłę przyciągania

W jaki sposób można zobaczyć pole magnetyczne?

Szkolny sposób jest nieśmiertelny i całkiem fajny. Można pod kartką lub tekturą umieścić jakiś magnes i posypać to wszystko z góry proszkiem żelaznym lub opiłkami. Wtedy zobaczymy jak układają się linie sił pola magnetycznego. Można również nabyć u nas kliszę do obrazowania granicy pomiędzy biegunami magnetycznymi, która doskonale uzupełni doświadczenie.

Jaka jest siła magnesu „na zsuwanie”?

Magnes, który podniesie 5 kg, zostanie zsunięty w dół po pionowej żelaznej ścianie jeśli podczepimy pod nim odważnik tylko 1-kilogramowy. Oczywiście wszystko zależy także od współczynnika tarcia.

Czy magnesy działają w niskiej temperaturze?

Tak, każdy magnes będzie działał w niskiej temperaturze. Współczynniki temperaturowe dla indukcji remanencji TK(Br) są ujemne zarówno dla magnesów neodymowych jak i ferrytowych co oznacza, że magnesy będą silniejsze w niskich temperaturach ale słabsze w wysokich.

Czy można samemu namagnesować magnes?

Proces namagnesowywania wymaga specjalistycznych urządzeń aby wytworzyć bardzo duże zewnętrzne pole elektromagnetyczne, dlatego w warunkach domowych jest to niemożliwe do wykonania.

Czy można samemu zmienić biegunowość magnesu?

Zmiana biegunowości magnesu czyli zamiana biegunów miejscami jest możliwa w procesie magnesowania. Potrzebne jest do tego urządzenie nazywane magneśnicą wytwarzające pole magnetyczne o bardzo dużej wartości.

Czy można zanurzać magnesy w oleju?

Magnesy można zanurzać w oleju należy jednak pamiętać o maksymalnej temperaturze pracy danego magnesu i możliwości korodowania z czasem nawet w takim środowisku, szczególnie magnesów neodymowych.

Kiedy magnes straci „moc”?

Najczęstszą przyczyną rozmagnesowania jest stosowanie magnesu w temperaturze wyższej niż zalecana. Nie należy przekraczać maksymalnej temperatury pracy podanej dla magnesu ponieważ magnes zacznie się rozmagnesowywać. Podgrzanie magnesu powyżej tzw. temperatury Curie czyli takiej, powyżej której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem spowoduje całkowitą utratę właściwości magnetycznych. Innymi sposobami na rozmagnesowanie magnesów są; działanie odpowiednio dużym przeciwnym polem magnetycznym lub ekspozycja magnesu na zanikające i jednocześnie przemienne pole magnetyczne.

Czy da się z magnesów zrobić perpetuum mobile?

Nie da się. Chyba w latach 60-tych opatentowano w USA takie urządzenie z magnesami ale zastosowano tam jakąś sprytną, oszukańczą sztuczkę i pomimo istnienia pełnej dokumentacji technicznej tego urządzenia, nikomu nie udało się odtworzyć go w działającej formie. Owszem sprzedajemy magnesy konstruktorom takich ustrojstw, ale oczywiście nie gwarantujemy efektu ale życzymy powodzenia. ?

Kto wynalazł magnes?

Zjawisko magnetyzmu zostało zaobserwowane około 2300 lat temu w Chinach. Odkryto własności magnetytu i zauważono, że swobodnie zawieszony kawałek magnetytu zawsze obraca się w tym samym kierunku. To samo zjawisko zachodziło kiedy magnetyt położono na pływającej korze drewna unoszącej się swobodnie na wodzie. Okazało się, że magnetyt pokazuje zawsze ten sam kierunek geograficzny. Był to początek powstania kompasu.

Kiedy wyprodukowano pierwsze magnesy?

W 1931 roku japoński metalurg Tokushichi Mishima odkrył że stopy żelaza z aluminium, niklem i kobaltem (czasami z dodatkami miedzi i tytanu), posiadają bardzo wysoką koercję (odpornością na rozmagnesowanie). Magnesy AlNiCo były pierwszymi tak silnymi magnesami trwałymi przed wynalezieniem magnesów, w skład których wchodziły metale ziem rzadkich.

FAQ - SPRZEDAŻ

Czy przelew24 dotarł?

Najłatwiej jest to sprawdzić na swojej skrzynce mailowej. Serwis przelewy24 informuje na bieżąco o statusie dokonanej płatności wysyłając potwierdzenie. Jeżeli potwierdzenie nie dotarło prosimy o kontakt.

Dlaczego nie dostałem potwierdzenia zamówienia?

Najczęstszą przyczyną nieotrzymania potwierdzenia zamówienia jest wpisanie niepoprawnego adresu mailowego. Po prostu mogła wkraść się literówka w adresie e-mail. Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym, pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację.

Czy mogę coś zamówić bez rejestracji?

Tak, w naszym sklepie internetowym klient może dokonać zakupu bez konieczności rejestracji.

Czy jest możliwy odbiór osobisty?

Jak najbardziej tak, zapraszamy do naszej siedzibie przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, w Starych Babicach, kod pocztowy 05-082, w godzinach pomiędzy 8-16.

Czy jest możliwość wykonania magnesów na zamówienie?

Jak najbardziej tak, wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Czy jest możliwy dodatkowy rabat?

Wszystko zależy od kupowanej ilości sztuk i rodzaju asortymentu. Aby udzielić konkretnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub mailowego z naszym działem handlowym.

Czy jest możliwy zakup zestawu (uchwyt + ucho)?

Oczywiście, w naszym sklepie mamy do wyboru szeroki zestaw haczyków, śrub z uchem, nakrętek, tak by klient mógł dopasować zestaw według swoich indywidualnych potrzeb.

W jakich godzinach możliwy jest odbiór osobisty?

Odbiór osobisty jest możliwy w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się w naszej siedzibie przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, w Starych Babicach, kod pocztowy 05-082. W godzinach pomiędzy 8-16.

Czy mają Państwo oddziały w innych miastach?

Nie, ale dzięki sprzedaży wysyłkowej i współpracującymi z nami firmami kurierskimi, jesteśmy w stanie dostarczyć towar pod wskazany adres w Polsce, EU, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii.

Dlaczego przy zamówieniu małej ilości sztuk nie mogę sfinalizować zamówienia?

Może się tak czasem wydarzyć, ponieważ minimalna wartość zamówienia jest ustawiona w systemie na kwotę 40 zł +VAT za towar. W takim przypadku proponujemy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo i zobaczymy czy możemy zrobić odstępstwo od powszechnie przyjętej reguły.

Do jakich krajów wysyłacie magnesy?

Nasza firma od ręki realizuje wysyłki na terenie Polski, krajów EU, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Norwegii i Szwajcarii oraz w indywidualnych przypadkach do innych krajów.

Jaki jest koszt wysyłki?

Koszt wysyłki jest uzależniony od miejsca i sposobu dostawy, wielkości paczki. Szczegółową rozpiskę wariantów można odnaleźć na naszych stronach internetowych. Oferujemy transport kurierski firmą DPD oraz dostarczamy do paczkomatów Inpostu. Realizujemy też wysyłki paletowe różnymi firmami kurierskimi.

Czy realizujecie zamówienia detaliczne?

Jak najbardziej tak. Można zrealizować zamówienie detaliczne w naszym sklepie stacjonarnym, mieszczący się w Starych Babicach, przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie w tych samych dniach i w tym samym przedziale czasowym, oraz mailowo, albo przy użyciu naszego sklepu internetowego, bez żadnych ograniczeń czasowych.

Czy mogę złożyć zamówienie telefonicznie?

Oczywiście, nasi handlowcy są do dyspozycji telefonicznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem 22 752 08 52 dla połączeń krajowych i pod numerem +48 22 7331465 dla połączeń międzynarodowych.

Nie mogę się dodzwonić, jest zajęta linia telefoniczna.

Czasami zdarza się, że wszyscy nasi handlowcy prowadzą rozmowy i trzeba czekać na połączenie. W takiej sytuacji po kilku sygnałach można usłyszeć komunikat, w którym prosimy by podać numer telefonu, pod którym można się z Państwem skontaktować. Oddzwaniamy bardzo szybko.

Czy mogę zapłacić kartą u kuriera?

Tak, współpracująca z nami firma kurierska DPD, umożliwia płatność kartą u kuriera. Jest to możliwe jeśli tylko kurier posiada terminal, co jest zależne od lokalizacji kuriera więc najlepiej jest to ustalić z kurierem indywidualnie przed próbą dostarczenia przesyłki.

Czy mogę zapłacić kartą przez internet?

Tak, współpracujący z nami serwis Przelewy24, umożliwia taką formę płatności.

Czy mogę zmienić formę płatności?

Jak najbardziej tak. Można to zrobić kontaktując się z obsługa naszego sklepu internetowego.

Jaki jest czas realizacji zamówienia?

Czas realizacji zamówienia na terenie Polski, to 1-2 dni robocze, duże wysyłki paletowe mogą mieć opóźnienie.

Czy jest możliwy zakup na miejscu?

Jak najbardziej tak, można dokonać zakupów, w naszym sklepie stacjonarnym, mieszczący się w Starych Babicach, przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Czy mogę zwrócić zamówiony towar?

Oczywiście, kupujący będący klientami indywidualnymi mają prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, z wyjątkiem towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego. Warunkiem koniecznym jest jednak pisemne poinformowanie o tym Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz odesłanie towaru na swój koszt do siedziby firmy Sprzedającego w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

Jak mogę zwrócić zamówienie?

Zamówienie można zwrócić odsyłając je na nasz adres, lub przywożąc osobiście do naszej siedziby znajduje się na ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, w Starych Babicach

Ile mam czasu na zwrot zamówienia?

Kupujący będący klientami indywidualnymi mają prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, z wyjątkiem towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego.

Magnesy się nie sprawdziły, czy mogę je wymienić na inne?

Istnieje taka możliwość, w celu ustalenia szczegółów poprosimy o kontakt telefonicznie pod numerem 22 752 08 52, lub mailowo sklep@magnesy.eu

Co mam zrobić jeśli paczka do mnie nie dotarła?

Generalnie w korespondencji mailowej podajemy numer przesyłki pod którym zostało wysłane zamówienie. Można więc samodzielnie sprawdzić na stronie przewoźnika jakie są losy paczki, lub można skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem 22 752 08 52, lub drogą mailową, pisząc pod adres magnesy@magnesy.pl Dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić co się stało.

Jestem na Wólczyńskiej i nie mogę Państwa znaleźć.

Tak, ponieważ od kilku lat mieścimy się w naszej nowej siedzibie znajdującej się przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 15 w Starych Babicach.

Jakie wymiary są dostępne?

Sprzedawane przez nas magnesy występują w różnych kształtach i rozmiarach. Aby znaleźć odpowiedni rozmiar szukanego magnesu należy przejrzeć odpowiednie kategorie magnesów, lub skorzystać z filtrów wyszukiwarki dostępnych w każdej z kategorii. Jeżeli nie ma dokładnie takiego magnesu jaki Państwo szukacie to proszę bez wahania zapytać się nas o możliwość dostarczenia takiego produktu.

Czy posiadacie magnesy N52?

Oferujemy możliwość, by magnesy z materiału N52 zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie, według indywidualnych potrzeb klienta. Dotyczy to również magnesów z innych, dowolnie wybranych przez Państwa materiałów magnetycznych lub rekomendowanych przez nas specjalnie dla Państwa.

Czy posiadacie Państwo „czarne” magnesy?

Tak. Czarne magnesy to po prostu magnesy ferrytowe. Oczywiście posiadamy w naszej ofercie szeroki wybór takich magnesów. Czasami zdarza się, że magnesy neodymowe są epoksydowane na kolor czarny.

Czy posiadają Państwo magnesy tablicowe?

Sprzedajemy magnesy stałe takie jak ferrytowe i neodymowe, które mogą zostać użyte do tablic.

Czy posiadacie magnesy do separacji w przemyśle?

Tak, szeroki wybór znajduje się na naszej stronie w dziale Separatory magnetyczne. Oferujemy również możliwość budowy separatorów według indywidualnych wskazówek i potrzeb klienta. Jesteśmy doświadczonym producentem separatorów magnetycznych. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Czy posiadacie magnesy do budowy separatorów?

Tak, mamy bardzo szeroka ofertę magnesów stałych.

Czy posiadają Państwo magnesy do przystawek gitarowych?

Tak, są to magnesy alnico jak również anizotropowe magnesy ferrytowe.

Czy sprzedają Państwo magnesy do produkcji teczek?

Tak, w celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami telefonicznie lub mailowo, podpowiedzą jaki rodzaj magnesu może zostać użyty do produkcji teczek.

Czy posiadacie Państwo magnesy głośnikowe?

W głośnikach do dziś ze względu na swoją niską cenę i odpowiednie właściwości najczęściej stosowane są magnesy ferrytowe pierścieniowe. Od jakiegoś czasu do głośników zaczęto także wykorzystywać magnesy neodymowe, dzięki temu głośniki mogą być wręcz miniaturowe a mimo to mieć odpowiednio szerokie pasmo przenoszenia. Mamy bardzo szeroka ofertę takich magnesów, zarówno ferrytowych jak i neodymowych.

Czy posiadają Państwo elektromagnesy?

W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć stoły elektromagnetyczne, wykorzystywane do obróbki mechanicznej typu szlifowanie czy frezowanie, lub do mocowania elementów ferromagnetycznych. Są one elektromagnesami. Jesteśmy producentem separatorów magnetycznych z magnesami stałymi, które w wielu sytuacjach mogą z powodzeniem zastąpić elektromagnesy.

Czy posiadacie Państwo magnesy na lodówkę?

Każdy magnes stały zarówno ferrytowy jak i neodymowy może być stosowany do przymocowania jakiegoś przedmiotu na lodówce. Należy tylko odpowiednio go dobrać pod względem rozmiaru, czy siły z jaką ma działać. Nie mamy natomiast w swojej ofercie tzw. magnesów pamiątkowych zawierających np. wizerunki turystycznych miejsc itd. Oferujemy po prostu magnesy stałe służące m.in. do produkcji takich pamiątek.

Jakie magnesy są w narzędziach magnetycznych?

W narzędziach magnetycznych stosowane są magnesy neodymowe jak i ferrytowe. W stołach magnetycznych zastosowane są magnesy neodymowe, wyjątkiem są stoły elektropermanentne gdzie oprócz neodymowych zastosowano również magnesy alnico. W uchwytach i kątownikach spawalniczych występują magnesy neodymowe, a tam gdzie bezpośrednio jest kontakt z gorącym elementem spawanym stosuje się magnesy ferrytowe. W listwach magnetycznych zastosowano również magnesy neodymowe a gdy nie jest wymagana bardzo duża siła udźwigu, magnesy ferrytowe. Statywy magnetyczne mają wykorzystane magnesy neodymowe.

Czy mogę kupić magnesy na przelew odroczony?

Tak, istnieje taka możliwość, zwłaszcza dla instytucji budżetowych takich jak instytuty czy uczelnie. W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Czy jesteście w Warszawie?

Nasza siedziba mieści się w podwarszawskich Starych Babicach, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15. Przeprowadziliśmy się z Warszawy.

Czy trzeba się zapowiedzieć przed przyjazdem do Was?

Nie ma takiej konieczności. Nasze biuro mieszczące się przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15 w Starych Babicach jest otwarte w godzinach od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy.

Czy macie mobilnych handlowców?

Jeśli zachodzi taka potrzeba to nasi handlowcy dojadą do klienta.

Czy prowadzicie doradztwo techniczne?

Jak najbardziej tak. Prowadzimy doradztwo techniczne telefonicznie, mailowo lub u klienta.

Czy jest możliwość prezentacji u klienta?

Istnieje taka możliwość, szczegóły ustalamy telefonicznie pod numerem 22 752 08 52, lub mailowo sklep@magnesy.eu

Czy przeprowadzają Państwo pomiary pola magnetycznego?

Tak, przeprowadzamy usługowo pomiary indukcji magnetycznej na powierzchni badanego urządzenia magnetycznego np. separatora magnetycznego lub magnesu i badania takie wykonujemy na miejscu u klienta.

Czy sprzedawane urządzenia posiadają gwarancję?

Tak, sprzedawane przez nas urządzenia posiadają 24 miesięczna gwarancję.

Produkt jest niedostępny, kiedy będzie znów dostępny?

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie poprosimy o kontakt z naszym działem handlowym, telefonicznie pod numerem 22 752 08 52, lub mailowo sklep@magnesy.eu

Czy prowadzą Państwo serwis chwytaków magnetycznych?

Nasza firma przeprowadza kontrolę techniczną zakończoną wystawieniem dokumentów: protokołu pomiaru udźwigu i świadectwem kontroli technicznej. Serwisujemy sprzedawane chwytaki magnetyczne.

Czy produkty posiadają CE?

Tak, posiadamy w ofercie chwytaki magnetyczne, stoły elektromagnetyczne i teslametry, które mają certyfikat CE. Pozostałe nasze produkty nie wymagają takiego certyfikatu.

Czy można kleić magnesy i jakiego kleju użyć?

Wszystkie magnesy można kleić. W sytuacji gdy chcemy przykleić mały magnes możemy użyć klejów jednoskładnikowych na bazie poliuretanów czy polimerów. W przypadku dużych magnesów neodymowych, ze względu na ich siłę zalecamy użycie klejów epoksydowych, dwuskładnikowych. Do klejenia magnesów ferrytowych dobrze sprawdzają się tzw. kleje na gorąco, lecz ich nie należy stosować do magnesów neodymowych ze względu na temperaturę klejenia, która może spowodować częściowe rozmagnesowanie.

Które magnesy najlepiej nadają się dla dzieci?

Małym dzieciom nie należy bezwzględnie dawać magnesów do zabawy. Magnesy neodymowe są dla nich zbyt silne. Magnesy ferrytowe z kolei będą zdecydowanie słabsze, ale jeżeli dziecko będzie zderzało ze sobą magnesy ferrytowe, co będzie oczywiście świetną zabawą, to magnesy zostaną potłuczone i dziecko może poranić np. ręce lub oczy odpryśniętymi kawałkami magnesów (np. w kształcie drzazgi). Starsze dzieci mają w szkole kontakt z magnesami alnico, które to magnesy nie są ani bardzo silne ani też bardzo kruche. Trzeba pamiętać, że małe magnesy mogą zostać niefortunnie połknięte przez dziecko podczas zabawy.

Czy magnes może zastąpić separator magnetyczny?

Separator magnetyczny jest urządzeniem składającym się z wielu magnesów pracujących w tzw. obwodach magnetycznych. Obwody magnetyczne zwiększają natężenie pola w obszarach, w których jest to wymagane. Separatory są dostosowywane wymiarowo i magnetycznie do środowiska w jakim mają pracować. Często posiadają systemy ułatwiające czyszczenie, oraz elementy mocujące. Oczywiście istniej teoretyczna możliwość zastosowania magnesu zamiast separatora magnetycznego ale będzie to rozwiązanie nieskuteczne, a np. w przemyśle spożywczym, gdzie jest obowiązek oczyszczania przetwarzanej żywności za pomocą pola magnetycznego, takie nieskuteczne działanie będzie wiązało się z karą jeżeli zostanie wykryte przez audytorów i kontrolerów.

.