Kiedy magnes straci „moc”?

Najczęstszą przyczyną rozmagnesowania jest stosowanie magnesu w temperaturze wyższej niż zalecana. Nie należy przekraczać maksymalnej temperatury pracy podanej dla magnesu ponieważ magnes zacznie się rozmagnesowywać. Podgrzanie magnesu powyżej tzw. temperatury Curie czyli takiej, powyżej której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem spowoduje całkowitą utratę właściwości magnetycznych. Innymi sposobami na rozmagnesowanie magnesów są; działanie odpowiednio dużym przeciwnym polem magnetycznym lub ekspozycja magnesu na zanikające i jednocześnie przemienne pole magnetyczne.

.