1. Informacje o dostawcy i regulaminie 

Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.magnesy.eu jest prowadzony przez firmę:

 

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k.

 dane rejestrowe:

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice

NIP: 118-205-43-37

KRS: 0000373568

biuro/magazyn:

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15, Stare Babice

Tel.: +48/22/7520852 

e-mail firmowy: magnesy@magnesy.pl 

e-mail sklep: sklep@magnesy.eu

Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich firma ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k., zwana dalej Sprzedającym, świadczy usługi poprzez Sklep Internetowy. Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym. W transakcji handlowej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym obowiązuje jako uzupełnienie istniejących regulacji prawnych wyłącznie niniejszy regulamin. Obowiązuje prawo polskie.

2. Zawieranie umowy 

Podstawowym i koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówieniowego znajdującego się na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie złożenia zamówienia towarów umieszczonych przez Kupującego w tzw. „koszyku“ poprzez kliknięcie przycisku „OSTATECZNIE ZAMAWIAM". Kupujący dokonuje wówczas zobowiązującego zamówienia wybranych przez niego towarów. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego bezzwłocznie drogą mailową lub ew. faksową potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W ten sposób dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zwanej dalej Umową. Jeśli Kupujący nie otrzyma pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie dochodzi do zawarcia Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wówczas nie zostaje przez niego wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedający zastrzega sobie również prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny jest jednak wówczas zobowiązany do poinformowania o tym Kupującego w ciągu 3 dni roboczych. Umowa ulega również automatycznemu rozwiązaniu, jeśli Kupujący nie dokona wymaganej przedpłaty Sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

3. Dostawa towaru 

Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Za prawidłowość danych wpisanych w formularzu zamówień odpowiada Kupujący. Sprzedający dokonuje wysyłki zamówionego towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania całkowitej zapłaty za ten towar (nie dotyczy wysyłek na przelew). Zamówiony towar wysyłany przed wpływem płatności pozostaje własnością Sprzedającego do chwili otrzymania całkowitej zapłaty. Towar jest dostarczany poprzez firmę kurierską FedEx, sieć paczkomatów InPost oraz sieć paczkomatów i do punktów partnerskich ORLEN Paczka. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo zrealizowania dostawy za pomocą innych usługodawców. Ostateczne koszty dostawy zostaną naliczone automatycznie w formularzu zamówień i dodane do wartości zamówienia. Do każdej przesyłki jest dołączana faktura VAT.

Wszelkie uwagi dotyczące niestandardowej obsługi zamówień, np. pakowania, będą realizowane wyłącznie po ich przesłaniu w formie pisemnej i akceptacji przez pracownika naszej firmy.

4. Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym podawane są w PLN. Ceny podawane w sklepie internetowym są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 KC. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności :

- przedpłata na konto bankowe

- przedpłata na konto bankowe na podstawie faktury pro forma

- wysyłka za pobraniem

Minimalna kwota zamówienia wynosi 40 zł + opłata za transport + VAT.

Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą przez Sprzedającego realizowane.

5. Gwarancja jakości i prawidłowości dostarczanego towaru / Reklamacja / Rękojmia

Sprzedający gwarantuje zgodność wysyłanej dostawy z zamówieniem złożonym przez Kupującego. W przypadku ew. niezgodności w asortymencie wynikających z winy Sprzedającego zobowiązuje się on dostarczyć Kupującemu brakującą część zamówienia lub wymienić je w części lub w całości na swój koszt. W przypadku otrzymania towaru wadliwego Kupujący może w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki domagać się usunięcia wady lub wymiany części lub całość towaru na nowy w ramach gwarancji. Jeśli usunięcie wady lub wymiana towaru nie jest możliwa Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu płatności w części lub całości, jest jednak zobowiązany do wcześniejszego poinformowania o tym Sprzedającego oraz do umożliwienia mu kontroli wadliwego towaru. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej faksem lub e-mail’em na adres firmy podany powyżej. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia magnesów powstałe podczas ich użytkowania przez Kupującego od chwili odebrania przez niego przesyłki, a w szczególności :

- powstałe podczas nieostrożnego bądź nieumiejętnego obchodzenia się z magnesami

- polegające na starciu lub odpryśnięciu zewnętrznej powłoki ochronnej

- powstałe w skutek niekontrolowanego zderzenia magnesów

- polegające na złamaniu lub odpryśnięciu kawałka magnesów

- powstałe podczas próby obróbki magnesów

- polegające na utracie namagnesowania w skutek oddziaływania wysokiej temperatury przewyższającej temperaturę pracy dla danego materiału i kształtu magnesu. (Zasadniczo nie należy poddawać magnesów neodymowych nawet krótkotrwałemu działaniu temperatury powyżej 80 stopni Celsjusza chyba, że są to magnesy wyprodukowane ze specjalnych materiałów (H,SH,UH,EH) o wyższej temperaturze pracy. Należy dodać, że maksymalna temperatura pracy konkretnego magnesu będzie odpowiadała maksymalnej temperaturze pracy charakterystycznej dla materiału z jakiego jest on wykonany tylko, jeśli będzie on używany w zamkniętym obwodzie magnetycznym. W przeciwnym razie maksymalna temperatura pracy danego magnesu może być o wiele niższa od podanej.)

Drobne zarysowania lub nierówności zewnętrznej powłoki ochronnej magnesu nie stanowią wady produktu i nie obniżają jego parametrów pracy.

Zakupiony towar podlega również ustawowej dwuletniej rękojmi dla konsumentów.

6. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Silne pole magnetyczneNiebezpieczeństwo zgniecenia dłoniZakaz posiadania przedmiotów metalowychZakaz przebywania osób z rozrusznikiem

Wszystkie magnesy, a w szczególności magnesy neodymowe, wytwarzają silne pole magnetyczne, które może być przyczyną różnorakich zdarzeń o przykrych następstwach. Dlatego też Kupujący powinien bezwzględnie zapoznać się przed otrzymaniem magnesów z podstawowymi zagrożeniami i zasadami obchodzenia się z magnesami, które przedstawiamy Państwu poniżej.

Nie dajemy magnesów dzieciom! Magnesy neodymowe, mimo swojej niewątpliwej atrakcyjności, nie są zabawką i nie nadają się do zabawy szczególnie dla małych dzieci! Poza niebezpieczeństwem zgniecenia palców lub co najmniej przyszczypnięcia skóry istnieje również niebezpieczeństwo połknięcia przez dziecko małych elementów. Prosimy przechowywać magnesy z dala od dzieci!

Uwaga na palce i inne wystające części ciała! Większe magnesy mogą oddziaływać na siebie z nieoczekiwaną przez laika siłą. Łatwo wtedy o przytrzaśnięcie palca, fałdu skóry itp. Przy większych magnesach konieczne jest zachowanie najwyższej ostrożności oraz używanie rękawic ochronnych. Zdecydowanie odradzamy przeprowadzanie jakichkolwiek prób na ludzkim ciele lub co gorsza używanie magnesów do niemądrych dowcipów.

Magnesy łatwo się łamią! Magnesy neodymowe są spiekaną ceramiką, która dość łatwo ulega złamaniu lub skruszeniu. Dotyczy to w szczególności magnesów o cienkich kształtach. Należy zatem unikać ich zderzania lub poddawania bezpośrednim siłom odkształcającym. Łączenie i rozłączanie magnesów powinno odbywać się w sposób kontrolowany poprzez ostrożne zsuwanie lub nasuwanie ich na siebie, a przy większych magnesach wymagane jest użycie płytek dystansujących. Nie należy też ciąć, wiercić lub obrabiać w inny sposób magnesów bez użycia specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Magnes poddany obróbce zapewne pęknie, a pozbawione powłoki ochronnej części szybko ulegną utlenieniu. Uwaga – pył powstały po rozkruszeniu magnesu jest łatwopalny!

Uwaga na pole magnetyczne! Urządzenia elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem silnego pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy. Prosimy zatem o zachowanie bezpiecznej odległości od telewizorów, monitorów, głośników komputerów, zewnętrznych nośników pamięci, zegarków itp., a także kart płatniczych! Duże magnesy mogą też zakłócić pracę aparatów słuchowych bądź rozruszników serca!

Wpływ na organizm człowieka! Wpływ silnego pola magnetycznego na organizm człowieka nie został jeszcze do końca poznany. Na wszelki wypadek prosimy o nie wystawianie się na długotrwałe działanie pola magnetycznego emitowanego przez magnesy. Ponadto nikiel którym są powleczone magnesy neodymowe może wywołać reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten pierwiastek.

W związku z tym, że nie potrafimy przewidzieć wszystkich niebezpieczeństw związanych z używaniem magnesów prosimy o rozsądne i ostrożne postępowanie z nimi. W razie wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań do naszej firmy.

Wraz z dokonaniem zakupu Kupujący potwierdza zapoznanie się z naszymi ostrzeżeniami i zrozumienie niebezpieczeństw jakie może ze sobą nieść niewłaściwe lub nieostrożne obchodzenie się z tak silnymi magnesami. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody i obrażenia zaistniałe w wyniku użytkowania zakupionych magnesów! Ewentualne roszczenia odszkodowawcze związane z w.w. kierowane do Sprzedającego zostaną bezwarunkowo odrzucone!

7. Odstąpienie od umowy / zwrot zamówienia

Kupujący będący klientami indywidualnymi mają prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, z wyjątkiem towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego. Warunkiem koniecznym jest jednak pisemne poinformowanie o tym Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz odesłanie towaru na swój koszt do siedziby firmy Sprzedającego w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru Kupujący pokrywa w całości koszty przesyłki do i od Kupującego, które nie są zwracane przez Sprzedającego. Przesyłki nieopłacone nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. Przy zwrocie towaru Kupujący powinien podać numer konta bankowego na które powinna zostać zwrócona odpowiednia kwota. Jeśli zwrócony towar dotarł do Sprzedającego w stanie uszkodzonym uważa się, że uszkodzenia powstały z winy Kupującego. Wówczas przysługuje Kupującemu wyłącznie prawo do zwrotu wartości towary nieuszkodzonego. Sprzedający dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty na wskazane konto Kupującego w terminie 7 dni od daty otrzymania zwróconego towaru równocześnie przesyłając mu fakturę korygującą. Koszty przelewu bankowego pokrywa w całości Kupujący.

Dział reklamacji znajduje się na ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 15 w Starych Babicach. Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować do nas droga mailową, pod adres magnesy@magnesy.pl

8. Ochrona danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb marketingowych i ewidencyjnych Sprzedającego oraz udostępnienie tych danych usługodawcom wykonującym dostawę zamówionych towarów. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak i do wniesienia o zaprzestanie ich przechowywania. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 roku.

W razie zapytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z naszą firmą.

 

ENES Magnesy Paweł Zientek Sp. k., 10.11.2022 r.

.