Czy któryś biegun magnetyczny magnesu stałego jest silniejszy?

Nie, obydwa bieguny N i S są jednakowo silne.

.