Czemu magnes przyciąga żelazo?

W uproszczeniu można powiedzieć, że magnes jest zbudowany z tzw. domen magnetycznych, czyli obszarów, które są namagnesowane i akurat w przypadku magnesu mają ustalony kierunek biegunów magnetycznych. Ferromagnetyki, w tym żelazo, również posiadają w swojej strukturze domeny magnetyczne ale kierunek biegunów magnetycznych dla tych domen jest przypadkowy. Budowa atomowa ferromagnetyków pozwala na to, żeby pod wpływem źródła zewnętrznego pola magnetycznego, jakim jest magnes, zorientować poszczególne domeny w żelazie zgodnie z kierunkiem zewnętrznego pola. W ten sposób ferromagnetyk czyli żelazo zachowuje się jak materiał magnetycznie miękki i przyciągany jest przez magnes.

.