Jaka jest różnica między magnesami anizotropowymi a izotropowymi?

Magnesy anizotropowe są formowane w obecności pola magnetycznego. Formowane czyli np. prasowane, odlewane, kalandrowane itd.. Pole magnetyczne ukierunkowuje formowany materiał wzdłuż linii sił tego pola magnetycznego, może to dotyczyć proszku, wodnego szlamu ferrytowego, roztopionych metali, które będą stygły w polu magnetycznym, itd.. Często po operacji formowania kolejną operacją jest spiekanie w bardzo wysokiej temperaturze, wtedy przekonujemy się, że każdy materiał ma swoją tzw. temperaturę Curie, powyżej której zupełnie się rozmagnesowuje. Później taki magnes będzie można namagnesować ale tylko w tym kierunku, w którym został zorientowany magnetycznie we wcześniejszym procesie, tylko wzdłuż osi magnetycznej. Jedyne co można zrobić z takim magnesem to zamienić miejscami bieguny, tam gdzie wcześniej był N będzie S i analogicznie tam gdzie był S będzie N. Dzięki takiemu formowaniu magnesy anizotropowe są bardzo silne. Przy formowaniu magnesów izotropowych nie stosuje się zewnętrznego pola magnetycznego. Magnesowane są tylko raz, na końcu całego procesu produkcyjnego. W związku z tym takie magnesy są słabsze od anizotropowych ale wykazują ciekawą cechę. A mianowicie można je namagnesować w dowolnym, wymyślonym przez nas kierunku, łatwo jest także namagnesować je wielobiegunowo.

.