W jakiej temperaturze działają magnesy?

Zakres działania magnesów ze względu na temperaturę otoczenia jest różny dla różnych typów. Wszystkie magnesy dość dobrze znoszą niskie temperatury, ferrytowe czy samarowo-kobaltowe mogą pracować w temperaturze – 60 °C, a neodymowe nawet -130 °C. Górna granica zakresu pracy jest bardziej istotna i tak dla magnesów neodymowych w zależności od konkretnego materiału neodymowego wynosi od około 80 oC do nawet 200 °C. Dla ferrytowych i samarowo-kobaltowych to 250 °C, a w przypadku magnesów alnico aż 550 °C.

.