Co to jest biegun magnetyczny magnesu?

Jedna z definicji bieguna magnetycznego magnesu nazywa go pozornym źródłem pola magnetycznego.

W praktyce biegun magnetyczny magnesu jest miejscem, w którym występuje największe natężenie pola, a linie tego pola rozchodzą się początkowo prostopadle do powierzchni bieguna, zakrzywiają się i wracają do przeciwległej powierzchni, która jest drugim biegunem.

Nie wiadomo czy linie sił pola magnetycznego wychodzą faktycznie z bieguna N i przemieszczają się do bieguna S, czy też jest odwrotnie, ale umówiono się, że w fizyce w ten sposób należy oznaczać kierunek linii sił pola.

O biegunach geograficznych mówi się, używając określeń „północny” i „południowy”, natomiast o biegunach fizycznych magnesu najlepiej mówić używając określeń literowych dla nazw biegunów, czyli po prostu biegun „N” i biegun „S”.

Uwaga! Biegun geograficzny północny będzie w rzeczywistości fizycznym biegunem "S".

.