Magnes neodymowy i miniaturyzacja

Odkąd powszechnie zaczęto stosować magnesy neodymowe okazało się, że doprowadziły one do rewolucji w wielu gałęziach przemysłu.

Czym różni się magnes neodymowy od pozostałych magnesów stałych?


Magnes neodymowy charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością energii magnetycznej (BH)max. Upraszczając, jest ona miarą ilości pola magnetycznego, które może wygenerować jednostka objętości magnesu poza magnes. W układzie SI tą wartość wyrażamy w dżulach na metr sześcienny [J/m3].

Korzystając z wartości gęstości energii magnetycznej dla poszczególnych typów magnesów i biorąc za punkt wyjścia magnes neodymowy z materiału N42 o średnicy 10 mm i wysokości 5 mm porównaliśmy do niego inne magnesy stałe.

magnes neodymowy porownanie z innymi magnesami

Proszę zwrócić uwagę, jak mały może być magnes neodymowy, który może zastąpić popularne magnesy ferrytowe!


Dzięki spiekanym magnesom neodymowym mamy dużo mniejsze silniki i głośniki. Jest możliwe tworzenie farm wiatrowych efektywnie produkujących energię elektryczną. Separatory magnetyczne z magnesami neodymowymi są dużo sprawniejsze. W wielu miejscach, w których używano wcześniej elektromagnesy można teraz zastosować równie silne obwody magnetyczne, zawierające magnesy neodymowe. Czyli nie tylko dzięki nim produkujemy prąd, ale też oszczędzamy.

Poniżej znajduje się trochę inna prezentacja dotyczaca porównania magnesów.

porównanie magnesów moment magnetyczny

Liczby nad słupkami określają ilukrotnie dany magnes musi być większy od neodymowego, żeby mieć taki sam moment magnetyczny.

miniaturowa słuchawka

Powyżej przykład miniaturyzacji, którą umożliwiły super silne magnesy neodymowe. Miniaturowa słuchawka zawierajaca w sobie magnes neodymowy.