Jakie są oznaczenia neodymowych materiałów magnetycznych?

Producenci używają w nazwie materiału magnetycznego konkretne litery np. M, H, SH, UH, EH za różnymi, zawsze dwucyfrowymi liczbami np.: 35, 38, 42, 45…. Liczba w oznaczeniu materiału określa gęstość energii magnetycznej (BH)max danego materiału magnetycznego i wynosi w układzie jednostek CGS odpowiednio 35, 38, 42, 45… MGsOe (mega-gaussów-oersztedów). Litery w oznaczeniach materiałów magnetycznych odnoszą się do wielkości koercji (im wyższa koercja tym większa odporność na rozmagnesowanie magnesu w wyniku wysokiej temperatury lub w wyniku przyłożenia przeciwnego pola magnetycznego). Oznaczenia literowe można rozwinąć i wyjaśnić następująco: M - "medium", H - "high", SH - "super high", UH - "ultra high", EH - "extra high". Czyli przykładowo materiał N38SH będzie posiadał literę N na początku nazwy materiału pochodzącą od pierwiastka neodymu, liczbę 38 określającą gęstość energii magnetycznej 38 MGsOe i litery SH od "super high" czyli z j. angielskiego "bardzo wysoki", chodzi o bardzo wysoką wartość koercji.

.