Jak rozdzielić magnesy neodymowe?

Rozdzielenie magnesów neodymowych, szczególnie dużych jest czynnością niebezpieczną. Należy pamiętać że magnesy neodymowe należą do najsilniejszych i nieumiejętne ich rozdzielanie grozi nawet zmiażdżeniem palców ręki, a w najlepszym przypadku zniszczeniem magnesów. Najlepiej odczepiać je próbując zsuwać jeden po drugim, działając siłą równoległą do powierzchni kontaktu magnesów. Gdy uda się zsunąć (oddzielić) magnes od innego należy od razu płynnym ruchem przenieść go na odpowiednią odległość od pozostałych.

.