Jak produkuje się magnesy neodymowe?

Magnesy neodymowe są spiekiem żelaza, boru, neodymu i innych dodatków. Proces ich wytwarzania rozpoczyna się od dobraniu wszystkich elementów stopu w odpowiednich ilościach, które zostają stopione a następnie odlane. Powstałe arkusze kruszone są metodą wodorową a następnie mielone do postaci proszku. Powstała w ten sposób mieszanina zostaje poddana procesowi zagęszczenia. Prasuje się je metodą pseudo-izostatyczną pod dużym ciśnieniem aby uzyskać dużą gęstość i jednorodność. Odbywa się to w obecności pola magnetycznego wyznaczającego kierunek magnesowania jeżeli chcemy uzyskać magnetyczne własności anizotropowe lub bez obecności tego pola jeżeli potrzebne są własności izotropowe. Następnie kształtki są spiekane, a po tym zabiegu poddane obróbce mechanicznej i powierzchniowej (pokrycie warstwami ochronnymi). Na koniec produkt trafia do magneśnicy gdzie zostaje namagnesowany i finalnie staje się magnesem.

.