Czym są magnesy ziem rzadkich?

Magnesy ziem rzadkich zawierają w swoim składzie przynajmniej w jakiejś części metale nazywane pierwiastkami ziem rzadkich. Do tych pierwiastków zaliczamy: skand, itr, lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet. Najbardziej znane z tych pierwiastków dla każdego miłośnika magnetyzmu to oczywiście neodym, oraz samar wykorzystywany do produkcji magnesów SmCo. Pierwiastki ziem rzadkich wcale nie występują w małych ilościach w skorupie ziemskiej. Tak naprawdę występują dosyć obficie, ale w związku z tym, że ich złoża zazwyczaj są rozproszone i skąpe, i co za tym idzie nie nadające się do opłacalnego, przemysłowego wydobycia, nazwano je „pierwiastkami ziem rzadkich”.

.