Czy można łączyć magnesy neodymowe z ferrytowymi?

Ze względu na to, że magnesy neodymowe cechują się bardzo wysoką indukcja magnetyczną na swojej powierzchni a ferrytowe mają dosyć niską koercję (wartość koercji jest związana z odpornością na odmagnesowanie) nie należy zbliżać do siebie tych dwóch rodzajów magnesów „na odpychanie” ponieważ ferrytowy zostanie częściowo rozmagnesowany. Oczywiście można połączyć ze sobą magnesy neodymowe i ferrytowe tak jak się naturalnie przyciągają i nie odbędzie się to ze szkodą dla żadnego z nich.

.