Czy magnesy neodymowe można spawać lub lutować?

Magnesy neodymowe pod wpływem wysokiej temperatury ulegną rozmagnesowaniu i utracą swoje właściwości magnetyczne.

.