Czy magnes neodymowy może się rozmagnesować?

Tak, istnieje kilka sposobów na rozmagnesowanie magnesów neodymowych. Najprostszym z nich jest ogrzanie ich najpierw powyżej zdefiniowanej dla materiału magnetycznego maksymalnej temperatury pracy, co spowoduje częściowe odmagnesowanie, a później rozgrzanie powyżej temperatury Curie, czyli takiej powyżej której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem. Będzie to skutkowało całkowitym rozmagnesowaniem. Innymi sposobami na rozmagnesowanie są: działanie odpowiednio dużym stałym i przeciwnym polem magnetycznym lub poddanie magnesu zanikającym i przemiennym polem magnetycznym. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszym Blogu magnetycznym

.