Co oznacza N38?

N38 jest symbolem materiału magnetycznego, z którego wykonuje się magnesy neodymowe, dlatego na początku nazwy znajduje się litera N. Własności tego materiału można opisać za pomocą II ćwiartki pętli histerezy magnetycznej, podając w (oficjalnym, międzynarodowym) układzie jednostek SI, związane z nią wartości indukcji remanencji Br (1,21-1,25 Tesli), koercji HcB (min. 899kA/m), koercji HcJ (min. 955 kA/m) oraz gęstości energii magnetycznej (BH)max (287-310 kJ/m3). Wszystkie te wartości można również podać w układzie jednostek CGS. I właśnie w tym drugim układzie wartość wspomnianej na końcu energii magnetycznej (BH)max wyniesie dla tego materiału 36-38 MGsOe, czyli maksymalnie 38 MGsOe (38 mega-gausów-ersztedów). Oznaczenie materiału magnetycznego jest więc związane z wartością tylko jednego parametru czyli gęstości energii magnetycznej.

materiał N38 II ćwiartka pętli histerezy
II ćwiartka pętli histerezy magnetycznej dla materiału N38 (krzywa odmagnesowania)

.