Co jest przyciągane przez magnes neodymowy?

Magnes neodymowy przyciąga silnie przede wszystkim żelazo i wszelkie stopy z jego domieszką oraz metale: gadolin, nikiel, erb, kobalt i dysproz. To, czy dany element zostanie łatwiej czy też trudniej przyciągnięty zależy też od kształtu tego elementu. W długim elemencie np. w żelaznym gwoździu, kiedy to zostanie on nasycony polem magnetycznym, szybko ustalą się miejsca biegunów magnetycznych, t.j. na jednym końcu gwoździa będzie „N” a na drugim „S”. Jeżeli ten sam gwóźdź przetopimy i uformujemy z niego kulę, to okaże się, zwłaszcza jeżeli kula będzie w ruchu, że będzie ją trudniej wychwycić za pomocą pola magnetycznego.

.